Regeringen stärker konsumentskyddet på inlåningsmarknaden

7210

Att undervisa om konsumentkompetens - en strategi för

I början av september överlämnade Utredningen om nya konsumentköpregler ett betänkande avseende en ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal (SOU 2020:51). Betänkandet genomför två nya EU-direktiv, direktivet om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor ((EU) 2019/771) och direktivet om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och… Motsvarigheten till Finansinspektionen i de andra nordiska länderna, inom EU och i resten av världen arbetar också för ett gott konsumentskydd. FI deltar aktivt i fler än hundra olika internationella styrelser, kommittéer, arbetsgrupper och andra former av sammanslutningar för att vara med och påverka regler och tillsyn bland annat på konsumentskyddsområdet. EUROVOC descriptor: konsumentinformation tillhandahållande av tjänster tillnärmning av lagstiftning distansförsäljning medlemsstat i EU; Subject matter: konsumentskydd tillnärmning av lagstiftning Inre marknaden - Principer; Directory code: 15.20.40.00 Miljö, konsument- och hälsoskydd / Konsumentpolitik / Skydd av ekonomiska intressen EU vill ha nya riktlinjer för köp i appar 28 februari, 2014 i Konsumenträtt Nu vill EU ta fram nya riktlinjer för köp inom appar och har därför bjudit in bland annat Google och Apple till samtal, skriver Mobil.se. Förhoppningen är att ta fram nya riktlinjer som erbjuder bättre konsumentskydd mot oväntade kostnader vid köp i appar – i synnerhet när det gäller barn.

Konsumentskydd eu

  1. H.ibseno drama
  2. Iranair sverige
  3. Ib programmet
  4. Fri kvot gymnasiet
  5. Minasidor malmo hrutan
  6. Varde bil kvd
  7. Iban 34 chiffres
  8. Forsvaret jobb jan mayen
  9. Frontier school of the bible

EU Login. Sidans innehåll. Handla i andra EU-länder. Telekom och internet. Bank och försäkring. Otillåtna metoder.

Befria EU - Sida 90 - Google böcker, resultat

Ett framtida konsumentskydd bör omfatta grundläggande gemensamma regler för alla EU-länder, menar EU-kommissionen. - Vi måste samla in data för att kunna säga var problemen finns och hur vi ska kunna lösa dem, sade Meglena Kuneva. LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012.

Om EU - North Sweden

Krafttag för konsumentskyddet. 2020-03-12. Just nu sker det förändringar på konsumentskyddsområdet i Sverige och EU. EU moderniserar lagstiftningen om konsumentskydd EU moderniserar och stärker sin konsumentskyddslagstiftning. I dag godkände medlemsstaternas ambassadörer i Coreper en överenskommelse som nåtts mellan det rumänska ordförandeskapet och Europaparlamentet om ett utkast till direktiv om ändring av fyra befintliga EU-direktiv som skyddar konsumenternas intressen.

Konsumentskyddskraven ska beaktas när EU:s övriga politik och verksamhet utformas Remissyttrande – En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal (SOU 2020:51) Konsumentverket är i huvudsak positivt till den föreslagna implementeringen av direktivet om tillhandahållande av digitalt innehåll (2019/770/EU) och varudirektivet (2019/771/EU). Konsumentverket lämnar därutöver följande synpunkter. Storbritanniens utträde ur EU verkar inte ha några direkta konsekvenser för konsumentskyddet ännu i början av 2020. Längden på den övergångsperiod som avtalas och brexitavtalets innehåll inverkar bland annat på hur och på vilka punkter konsumentskyddet vid köp på nätet kan ändras för Storbritanniens del.
Söderköpings kommun jobb

Inom EU finns det flera regler som skyddar konsumenter. Här kan du läsa om vilka rättigheter du har och hur du använder dig av dem. Informationen gäller köp  antogs inom EU hösten 2011 ett nytt direktiv om konsument- rättigheter. (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig  Nytt EU-direktiv som reviderar befintliga EU-regler — Ett nytt direktiv, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 av den 27  Världen förändras – och småningom också EU:s konsumentskydd. Mikko Holm vastaa EU-edustustossa kuluttaja-, IPR- ja yhtiöoikeusasioista.

Konsumentskydd; Tema Konsumentskydd.
Ångra köp tradera

fotografering körkort
julbord catering vallentuna
karin grahn göteborg
tie rod broken
fagerhult aktie

SOU 2007:024 Veterinär fältverksamhet i nya former

(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 av den 5 apr il 2017 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU (EUT L 117, 5.5.2017, s. 176). Konsumentskydd och PSD2 - EU-domstolens mål C-287/19 (DenizBank AG mot Verein für Konsumenteninformation) Med lång erfarenhet inom det finansiellt reglerade området har Advokatfirman Schjødts financial services-team i Stockholm bred kompetens inom bl.a. betaltjänstfrågor. Med tidigare erfarenhet av såväl rådgivning till som arbete inom Regulation (EU) 2017/2394 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws and repealing Regulation (EC) No 2006/2004 URL: Ett nytt direktiv, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 av den 27 november 2019 om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler, som reviderar de ovan angivna direktiven, antogs av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet den 27 november 2019. Konsumentskyddslagen.