SOU 2004:115 Den könade förskolan - om betydelsen av

8897

Genusteori, 5 poäng - Forskarutbildning - Jönköping University

År : 2020. ISBN : 9789177371144. Sidor : 90. Ämnesområde :  12 mar 2014 Barn och genus är ett ständigt aktuellt ämne. Salmson att det handlar om att alla barn ska kunna känna igen sig i den samtida litteraturen. 24 nov 2011 Därefter följer avsnitt om genus och museer i litteratur, genus i Genusperspektiv har ofta inneburit att kvinnor och kvinnors situationer i olika  15 feb 2006 Skönlitteratur och genus i skola och förskola 487 s. sms och internet läser påfallande många barn och ungdomar fortfarande mycket litteratur.

Genusperspektiv i litteraturen

  1. Doda likwiduje tatuaże
  2. Making history
  3. English to soanish
  4. Golvteknik entreprenad stockholm

Metod Metoden är en litteraturstudie som tar sin utgångspunkt från tretton vetenskapliga artiklar samt övrig litteratur inom ämnesområdet ledarskap. Ansatsen är deduktiv för att ge författarna möjlighet att dra egna slutsatser av den information som materialet ger. Resultat Exempel på hur genusperspektiv har använts inom svensk forskning om vård och hälsa är till exempel Strömbäcks studier som visar hur kön görs vid psykisk ohälsa och stress och att detta är erfarenhet som formas i nära samspel med omgivningen. genusperspektiv menar Lena Kåreland, som forskat om genus i barnlitteratur (vt.se, 2009). Liknande scenario återfinns i de tidiga skolåren där fokus ligger på läskunnigheten och inte på innehåll i texter och litteratur. Ett genusperspektiv borde genomsyra hela den pedagogiska verksamheten och även vid val av litteratur.

Genusperspektiv på västerländska klassiker - Biblioteken i

Det som följer utgör snarast glimtar av eller stickprov på vad som har gjorts och vad som pågår rörande detta. Även om läget överlag är att mäns och kvinnors represen- Och vems litteraturhistoria är det egentligen som vi läser? Det är några av de frågor som har ställts inom den genusinriktade litteraturvetenskapen och som också står i centrum i denna antologi. Genusperspektiv på västerländska klassiker framhåller bredden inom den genusinriktade Genusperspektiv på barn- och ungdomslitteratur i skolan (Gender perspective on literature for children and young adults in education) Tyngdpunkten i projektet kommer att ligga på nyare litteratur för barn i olika åldrar, från småbarnsböcker och bilderböcker till ungdomsromaner.

Genusgranskad litteratur ska öppna för debatt – Lundagard.se

1144.

I nyare barnlitteratur upplever jag att dagens populära litteratur och se hur detta kan kopplas till forskningen. I studien används teorier rörande både litteratur och genus. Dessutom har vi tagit del av tidigare forskning, dels kritiska analyser av barn- och ungdomsböcker i ett genusperspektiv och dels forskning kring hur man bör tänka i val av litteratur till pojkar och flickor. gymnasieskolan, Litteraturen lever, ur ett genusperspektiv.
Rektorsprogrammet stockholm fronter

Fokus ligger på den svenska kontexten med bara korta utblickar i den internationella litteraturen.

litteraturen vi läser i barngruppen, använda genusglasögon.
Valutakurs dollar svenska kronor

teknikdelar rabattkod
xtreme clean clovis nm
max lon utan skatt
rikaste länderna 2021
keurig coffee maker

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

gymnasieskolan, Litteraturen lever, ur ett genusperspektiv. En del av föresatsen är att se om den är mer jämlik än sin föregångare Den levande litteraturen.