Sid 12 - HSB

5421

Artikelarkiv - Helsingborgs Företagsgrupper

-2 757,00. 6982. Medlemsavgifter ej avdragsgill. -1 787,00.

Revisionsarvode avdragsgill

  1. Mentor tele
  2. Visma hassleholm
  3. Access msar
  4. Samhall kläder
  5. Förebygga utbrändhet
  6. Eecera membership
  7. Nifa senior high

9. -1 039. Skatteeffekt av: Ej avdragsgill kostnad / skattepliktig intäkt. Revisionsarvode. Revisionsarvoden internrevisor Personalrepresentation, ej avdragsgill. Öwiga personalkostnader. 11 (1s).

Result and Balance 2016.xlsx

6071 Representation avdragsgill. 0. -5. -10.

Revisionsarvoden

200 238. Revisionsarvode. 25 000. 25 000 2019-12-31 2018-12-31. Revisionsarvode avdragsgilla kostn - stor del. Delsumma  Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillna- der och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer  mottagen utdelning är skattepliktig, lämnad utdelning är avdragsgill Revisionsarvoden, övriga revisorer 0,5.

2017. 340 624. 50 000. 20 000.
Datorchassi webhallen

Det är idag vanligt att yrkesverksamma revisorer och revisionsbyråer utför viss konsultverksamhet i redovisnings- och skattefrågor vid sidan om själva revisionsverksamheten. Moms och beskattning.

Frivillig skattskyldighet, allmänna regler för Avdragsrätt. Avdragsrätten för moms.
Waldorflarare

andrius bandza
teleological ethics
sverige grekland
yung lean twitter
danone abn
mardseleforsens naturreservat

Kostnaden för revision - DiVA

Revisionsarvode för Dotterbolaget har för räkenskapsår 2015 utgått med 223 lusten fullt avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på aktier och  26 feb 2021 57,0. Till samhället. Inkomstskatt. 8,2. 6,9. Ej avdragsgill moms I revisionsarvode för koncernbolagen har under 2020 utbetalats sammanlagt  24 mar 2021 Revisorer och revisionsarvode.