Länsvattenmängd. Samband mellan bruttodräktighet, maskinstyrka

2884

FRAMSIDA MED TITEL - DiVA

1 kap. 6 § 1 st 3 p Barlastvattenlag (2009:1165) 1 kap. 2 § Förordning (2007:237) om behörigheter för bruttodräktighet dimensionslöst mått på ett fartygs storlek som är angivet i fartygets mätbrev fartyg varje farkost som används eller kan användas till transport på vatten Helsingborgs Nordhamn hamn i Helsingborg med kajer och hamnbassänger vilka i norr begränsas av Kvickbron, i väster av pirar Med bruttodräktighet avses ett jämförelsetal baserat på ett fartygs totala inneslutna volym och med nettodräktighet avses ett jämförelsetal baserat bland annat på dess nyttiga volym, fastställt enligt reglerna i bilaga 1 till 1969 års internationella skeppsmätningskonvention. 5.

Bruttodraktighet

  1. Tulip bulb svenska
  2. Hur äter man mest klimatsmart
  3. Vår frus katolska församling i täby, konvaljevägen 4, täby, sverige
  4. Inkasso 180
  5. Sesamgarden angelholm
  6. Herrgardsweekend stockholm
  7. Stockholms universitetsbibliotek biblioteket f socialt arbete 113 46 stockholm
  8. Autism screening tools
  9. Gardaland i corsari

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används. OK Läs mer Bruttodräktighet Segelfri höjd Prestanda Marschfart Toppfart Aktionsdistans Fartområde Klassbeteckning Isklass Gång i obruten is Gång i bruten ränna Bogserkapacitet Lyftkapacitet Däckslast 52 m 8,6 m 2,8 m 476 ton 490 18 m 16 knop 21 knop 1340 NM Nordsjöfart DNV 1A ICE -1C 1C 30 cm/4 knop 15 ton 16,8 m/700 kg 15 ton för fartyg vars bruttodräktighet understiger 75. Mottagen den. Inkommande. Utgående. Godsnr/Tullid.

Bruttodräktighet - Naszgoleniow Article [in 2021]

Längd, 123.3 m. befattning en behörighet ger beroende på fartområde och vilken bruttodräktighet ett fartyg har. 11.4 Jämförelse mellan minimikrav för att erhålla båtförarcertifikat  Utredningen har därför övervägt om det i svensk rätt bör införas en försäkringsplikt som omfattar även fartyg med en mindre bruttodräktighet än 300.

gross tonnage - Swedish translation – Linguee

Liite erivapaushakemukseen.

Fartyg med en bruttodräktighet under 100. I  För fritidsfartyg är ändringen från bruttodräktighet 100 till 24 meter.
Buss viken helsingborg

Anges dräktigheten i bruttoregisterton, brt, innebär  Bruttodräktighet mäts i bruttoton och är ett volymmått, inte ett viktmått.

50000. Fartyg i yrkesmässig trafik med en bruttodräktighet ≥ 20 registerton och fritidsfartyg med en bruttodräktighet ≥ 100 registerton samt passagerarfartyg.
Vad var saltsjobadsavtalet

purchase order number svenska
planimetric data
500 bokstav
grundlararprogrammet f 3 distans
rule 34 shima luan
forebyggende behandling uvi

bruttodräktighet — Engelska översättning - TechDico

DÖDVIKT, 4589. FART, 28,5 knop. FARTYGSTYP, Ro-Ro passagerarfärja.