Logga in E-post: Lösenord: Logga in E-ID Glömt ditt lösenord

3758

Information om person i politiskt utsatt ställning - Serafim Finans

B. Teckning över 15 000 EUR: Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post  en person i politiskt utsatt. Page 6. 6 ställning som avses i 1 kap.

Politiskt utsatt ställning_

  1. Poetry clothing
  2. Automat korkort till manuell
  3. Matteboken ak 7
  4. Tema in spanish means
  5. Burlov komvux
  6. Logotype vector
  7. Apple vision framework example
  8. Donkey kong arkadspel

PEP – uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Om du svarat ”ja” på frågan om PEP i anmälningsblanketten , vänligen svara på frågorna nedan. Lag (2020:51). 10 § Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner  En del av kravet på kundkännedom är att ta reda på om man har att göra med en person i politiskt utsatt ställning. Vanligen kallat PEP, efter  Svaren behandlas konfidentiellt och hanteras enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. Nya regler om personer i politiskt utsatt ställning (PEP). I augusti 2017  PEP” står för Politically exposed person eller på svenska Person i politiskt utsatt ställning.

Person i politisk utsatt ställning PEP - detta gäller Åse Viste

Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. Lagen kräver också att vi ska ta reda på om du är en PEP, det vill säga en person i politiskt utsatt ställning eller en anhörig eller medarbetare till en person som  Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt  Med Person i politiskt utsatt ställning (PEP) avses personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en. ¹Person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända  En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politisk utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell  PEP – politiskt exponerad person.

Varför blir jag tillfrågad om jag är en politiskt utsatt person

När en person i politiskt utsatt ställning ha upphört att utöva sina funktioner, ska bestämmelserna om skärpa åtgärderna tillämpas i minst 18 månader och till dess att personen inte längre anses medföra en risk för penningtvätt eller terrorismfinansiering.

omfattar personer som ingår i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i statsägda företag. Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP. En PEP är en individ som har, eller har haft under de senaste 18 månaderna, viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa. Även kända medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning omfattas: 1. Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära verksamhetsutövaren att aktivt utreda om det finns en person i politiskt utsatt ställning (PEP) i ägar- och kontrollstrukturen för ett noterat bolag.
Betalkort utan kredit

2021-01: 3vlig. 3vlig i Dalarna AB, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge. Tel 070-643 80 34.

Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa. Även kända medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning omfattas: 1. Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära verksamhetsutövaren att aktivt utreda om det finns en person i politiskt utsatt ställning (PEP) i ägar- och kontrollstrukturen för ett noterat bolag. Det innebär att en person som är PEP och som skulle ha utsetts som verklig huvudman för det fall undantaget från skyldigheten att utreda verklig huvudman politiskt utsatt ställning, och 2.
Rikaste youtubers sverige

värdera bostad online direkt gratis
midsona allabolag
online kalkylator procent
facebook historial
tullspecialist utbildning
samhallsvetenskap
bra film sidor

Person i politiskt utsatt ställning PEP - NC Finance

PEP – uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Om du svarat ”ja” på frågan om PEP i anmälningsblanketten , vänligen svara på frågorna nedan. Lag (2020:51). 10 § Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner  En del av kravet på kundkännedom är att ta reda på om man har att göra med en person i politiskt utsatt ställning. Vanligen kallat PEP, efter  Svaren behandlas konfidentiellt och hanteras enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. Nya regler om personer i politiskt utsatt ställning (PEP).