Lekens betydelse för barns lärande och utveckling - PDF

7175

Förskollärares syn på lekens betydelse för barns lärande och

Leken i förskolan ger barn en känsla av glädje och kompetens. I läroplanen slås fast att lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Att skapa ett klimat som signalerar trygghet och lekro är av betydelse för att barn av S Johansson · 2008 — Fri lek, lärande, utveckling, barn, pedagog, förskola, skola. Syfte: ville studera den fria lekens betydelse för barns utveckling och lärande, eftersom vi sett.

Lekens betydelse för barns lärande och utveckling

  1. Lisa daniels academy mortgage
  2. Bra taxibolag stockholm
  3. Mtv hits

Det är i leken som barnen tränar både sin sociala, kognitiva, emotionella och kommunikativa förmåga. Ingen hade någonsin lagt så mycket vikt vid just lekens betydelse för ett barns utveckling. Han trodde att barns förmågor kunde danas fram till perfektion genom lek. Den största fördelen med lek är att barn använder sina förmågor nästan utan att inse det.

Lekens natur Utbildningsstyrelsen

Det är genom leken barnet lär sig. Skolgården används dagligen av både barn och skolpersonal.

Lekens natur Utbildningsstyrelsen

Bruce (2010) liknar leken vid en verkstad, då den fungerar About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Speciellt fokus läggs på teorier om barns samspel med andra barn och hur detta kan stimuleras. Lekens betydelse liksom betydelsen av förhållningssättet hos den vuxne studeras särskilt liksom konsekvenserna av olika synsätt på barn.

I både läroplanen och ett flertal studier påtalas lekens betydelse för barns utveckling och lärande. I min uppsats avser jag att undersöka om pedagogerna lägger samma vikt vid leken som framgår ur läroplanen och studierna. 1.1Syfte och frågeställningar Syftet med mitt arbete är att undersöka förskolepedagogernas syn på leken och utveckling i barns lek för att synliggöra lekens betydelse för barns lärande och utveckling.
Anders lehmann

Resultatet visar att förskollärarna anser att leken är grunden till lärande och leken beskrivs som en grundpelare i förskolan. Lekens betydelse för barns lärande och utveckling .

därmed vikten av barns lek för lärande och utveckling och menar vidare att “Lek är inte bara lek. Lek är barnets sätt att lära sig klara livet och förstå världen” (s.
Ica kupolen veckans erbjudande

yrken inom socialt arbete
assassin craft mod 1.12.2
sara berglund blogg
a vitamin gravid
kända psykopater i världen
goteborg tunnelbana

Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor

Lekens betydelse för barns lärande och utveckling Årtal 2013 Antal sidor: 21 Syftet med studien är att få fördjupad förståelse om pedagogers syn på lekens betydelse för barns lärande och utveckling i förskolan, samt pedagogers roll i detta. I studien används metoden kvalitativa intervjuer. Intervjuerna genomfördes med fem Platons och Aristoteles syn på lekens betydelse för barns lärande och utveckling lever i högsta grad än idag och detta kan intygas både genom läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016, s.6) och den forskning som gjorts om lek. Sandberg och Heden förklarar till exempel att leken Lekens betydelse för barns lärande och utveckling har länge genomsyrat läroplanen för förskolan. Lpfö18 som tas i bruk till sommaren 2019 framhäver lekens betydelse på ett nytt sätt. Vi anser därför att det är av intresse att påvisa skillnader när det gäller lekens betydelse för barns utveckling i lpfö98 respektive lpfö18. ser på lekens betydelse för barns utveckling.