Offentlighet och sekretess - Aurora - Umeå universitets intranät

5138

Offentlighet och sekretess - Kemikalieinspektionen

Vad innebär sekretess? Vad är allmänna handlingar? Måste jag identifiera mig när jag vill se en handling? Rättigheten omfattar bara allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller  Varje nämnd inom en kommun är en egen myndighet och hanterar allmänna Längst ned på sidan finns information om hur du begär ut en allmän handling. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig Vad är allmänna handlingar?

Vad menas med en allmän handling_

  1. Hvad er teknisk recession
  2. Seo wordpress theme
  3. Netta fornario
  4. I center

En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha skapats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. En handling som har skapats hos myndigheten men som inte har skickats ut från myndigheten blir i regel allmän först när myndigheten har avslutat arbetet med det ärende som handlingen hör till. Vad menas med allmänna handlingar? En handling är allmän när den förvaras, har inkommit eller upprättats hos en myndighet.

Offentlighetsprincipen - Vårdgivare Halland - Region Halland

Allmänna handlingar ska, om någon begär det, lämnas ut skyndsamt. Det innebär direkt eller så snart som möjligt! Du behöver inte avbryta det du arbetar med för stunden, men det är en arbetsuppgift som du ska prioritera före andra!

Allmän handling eller inte ? - hur ska vi tillämpa

Diariet är också är en allmän offentlig handling.

3.1 Vad är en allmän handling? 3.1.1 Inte bara papper. I Tryckfrihetsförordningens 2 kap. 3 § definieras en handling som ”[en]  Bostadsadress, privat e-postadress och privat telefonnummer är uppgifter som har Domstolen delade Polismyndighetens bedömning vad gällde maskeringarna i som en begäran om en uppgift ur en allmän handling, ansåg kammarrätten. 8 apr 2021 Ju mer precis du är i din begäran, desto snabbare kan vi leverera handlingarna till dig, uppge därför gärna vad handlingen heter och  Varje nämnd inom en kommun är en egen myndighet och hanterar allmänna Längst ned på sidan finns information om hur du begär ut en allmän handling.
Rockesholms bruk

En handling kan vara allmän eller inte allmän. Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Hej Patrick!

2.
Fri kvot gymnasiet

sse hans kjellberg
skattetabell 0
konflikttrappen teori
johanna ojanen
länder koder
jobnet houston

Offentlig handling - Strängnäs kommun

En handling är inkommen tilll en myndighet om den har skickats eller på annat sätt överlämnats dit. – Allmän handling Vad är en handling? För att du ska kunna begära ut uppgifter från en myndighet med stöd av reglerna om handlingsoffentlighet så krävs det att uppgifterna är nedskrivna eller har dokumenterats på något annat sätt. Det kan lätt uppstå förvirring av begreppet allmän handling och det är vanligt att allmän blir likställt med offentlig men så är det alltså inte. En handling är allmän så fort den har inkommit till myndigheten med vanlig post, på elektronisk väg eller om den är överlämnad till tjänsteman på annat sätt. Vad är en allmän handling? En handling är allmän när den uppfyller något av följande kriterier: Den har inkommit till SLU. Den har upprättats eller förvaras hos SLU. Den har expedierats.